T1.. ผัดกะเพราแหนม + ไข่ดาว               น้ำปลาพริก 149:-

T2. ผัดเผ็ดพริกแกงใต้

       พริกแกงเอกชัย

     - หมู + ไข่ดาว น้ำปลาพริก 139:-                 - ไก่ + ไข่ดาว น้ำปลาพริก 139:-

     - กุ้ง + ไข่ดาว น้ำปลาพริก  150:-                 - กุ้งและหมึก + ไข่ดาว น้ำปลาพริก               170:-